Tüp Bebek Nasıl Olur?

Tüp bebek merkezi tarafından gerçekleştirilen prosedür, bir ön görüşme ile başlar. Doktor, çiftin hikayesini dinledi ve ardından kadının üreme sistemini incelemek için muayene ve ultrason yaptı. Yumurtalık hacmini belirlemek için bir AMH testi yapın. Gerekirse rahim zarına HSG, histeroskopi, kan sayımı, tiroid fonksiyon testi ve serolojik test denilebilir. Baba adayı sperm tahlili talep eder ve gerekirse bir ürolog ile görüşebilir. Muayene, muayene ve değerlendirmeden sonra çifte uygulanacak tedavi yöntemini belirleyin. Çift, in vitro fertilizasyonun tedavi aşamaları hakkında daha fazla bilgi edinecek. Tüp bebek aşamaları aşağıdaki gibidir:
Yumurtaların uyarılması: Annenin yumurtalık rezervindeki yumurtaların olgunlaşma sürecine girmesi için hormon tedavisine başlayın. Bu işlem için hastalara yumurtalıkları baskılamak için GnRH analogları verilir. Daha sonra yumurtalıkları uyarmak için hMG ve FSH uygulanır. Böylece anne adayının yumurta sayısı ve kalitesi artırılır. Yaklaşık 8 ila 10 gün sonra folikül büyüklüğü 18 ila 20 mm. boyutuna ulaştığında HCG yani çatlatma iğnesi yapılır.

Yumurtaların Toplanması: Bölünmüş iğne uygulamasından sonraki 34-36 saat içinde OPU işlemi olarak tanımlanan yumurta toplama işlemi başladı. İşlem yaklaşık 13-30 dakika süren vajinal ultrason rehberliğinde sedasyon ve analjezi ile gerçekleştirilir. Vajinal muayene yerinde yapılan OPU operasyonu sırasında kişi ağrı hissetmeyecektir.

Spermlerin Alınması: Baba adayı, sperm boşluğunda mastürbasyon yaparak sperm örneği verir. Toplanan örnekler laboratuvara gönderilecektir. Sperm içeriği olmayan erkekler için yumurtalıklardan ameliyatla sperm elde edilebilir.

Döllenme: Tüp bebek sürecinde toplanan yumurta ve sperm hücreleri, laboratuarda hazırlanmış bir ortamda bir araya getirilen ve döllenmesi beklenen klasik tüp bebek yöntemleridir. ICSI'de yani mikroenjeksiyon teknolojisinde sperm yumurtaya enjekte edilir. Bu iki yöntemin sonunda yumurtanın döllenmesi ile embriyo oluşur.

Embriyo Transferi: Embriyo transferi işleminde tüp bebek tedavisi yönteminin son adımı budur.Daha önce elde edilen embriyolar anne adayının rahmine transfer edilir. Anesteziye gerek duyulmaksızın ultrasonografi eşliğinde yapılan transfer işleminde embriyo, kateter yardımıyla rahim içine bırakılır.